Dojrzewanie
27 lis. 2023
Dojrzewanie
Dojrzewanie to niezwykle owocny okres w naszym życiu. Pogląd, że jest to nowy okres 0-3 lat, coraz bardziej potwierdza się w badaniach nad procesami uczenia się i plastycznością mózgu. Jest to okres głębokich zmian, który niesie ze sobą istotne kamienie milowe w rozwoju, ale także wyjątkowe wyzwania stojące przed jednostką (Kadosh, Linden, Lau, 2013). Zaprosiliśmy rodziców na spotkanie z psychologiem, aby przyjrzeli się sposobom wykorzystania możliwości, jakie oferuje ten wiek, aby rozwijać u młodych ludzi odporność psychiczną. Omówiliśmy emocjonalne aspekty rodzicielstwa, dobrego samopoczucia i wyzwań związanych z tą rolą. Dziękujemy za aktywny udział!
Dobrze jest mieć poczucie, że jesteśmy po tej samej stronie i szukamy wspólnie dróg i rozwiązań.
Karolina Teernstra
Psycholog/Psychologist