Organ prowadzący

Organ prowadzący

Open Future Sp. z o.o., ul. Kwiecista 25, 30-389 Kraków.

NIP: 6793096072

REGON: 122988630

KRS: 0000483420

Wyłącznymi udziałowcami są Anna i Karol Tomczyk.