Szkoła autoryzowana dla programu MYP

Jesteśmy szkołą autoryzowaną dla programu MYP IB

Open Future International School w Krakowie jest szkołą autoryzowaną dla programu MYP IB. Statut szkoły kandydackiej otrzymaliśmy 24 września 2020 roku. Uzyskaliśmy certyfikat w czerwcu 2023.

International Baccalaureate Middle Years Programme jest programem, który koncentruje się na kształtowaniu postaw, wiedzy i krytycyzmu poznawczego. Realizują go uczniowie w wieku od 11 do 16 lat i obejmuje on klasy 6-8 szkoły podstawowej oraz klasy 1-2 liceum. 

Placówki edukacyjne Open Future:

Wraz z promocją do klasy szóstej uczniowie Open Future International School rozpoczynają naukę w nowym budynku, przeznaczonym dla klas starszych szkoły podstawowej (6-8) oraz liceum.