Szkoła bez dzwonków

Jednym z głównych zadań i wyznaczonych celów Open Future International School jest promowanie zdrowia, dlatego też podjęliśmy decyzję, że u nas nie ma i nigdy nie będzie dzwonków.

Po zakończonych zajęciach lekcyjnych nauczyciel dziękuje uczniom za uwagę oraz wspólną pracę i rozpoczyna się przerwa. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mają możliwość płynnego regulowania czasu pracy i odpoczynku, dzięki temu mają poczucie, że są poważnie traktowani, a ich włożony wysiłek zostaje doceniony, a pomysły zrealizowane.

Dzięki takiemu rozwiązaniu wspieramy system edukacji oparty na zaufaniu i partnerstwie, a nie nakazie i egzekwowaniu pracy. Skuteczne funkcjonowanie szkoły bez dzwonków sprawdziło się również w Skandynawii, która zyskała sobie miano docenianej i modelowej edukacji europejskiej. Zapewne większość z nas, rodziców, pamięta jaki niepokój i chaos w głowie wprowadzał dźwięk dzwonka. Badania jasno potwierdzają, że dzwonki powodują natężenie hałasu i podnoszą poczucie stresu zarówno u uczniów, jak i u nauczycieli. Dźwięk dzwonka na przerwę przyczynia się także do eskalacji energii uczniowskiej, a ponadto,  zdejmuje z uczniów odpowiedzialność za kontrolowanie czasu.

Korzyści wynikające z braku dzwonków w szkole:

  • lepsze samopoczucie uczniów i nauczycieli,
  • partnerskie traktowanie uczniów przez nauczycieli,
  • poprawa relacji między nauczycielami i uczniami,
  • uczniowie od samego początku uczą się poczucia czasu i odpowiedzialności za wykonywane działania,
  • motywowanie uczniów do większej samodzielności,
  • uczniowie uczą się dobrze gospodarować swoim czasem, a także rzetelnie planować i wykonywać różne czynności podczas zajęć lekcyjnych,
  • minimalizowanie stresu u uczniów,
  • obniżenie poziom hałasu w szkole.

Jak zatem mierzymy czas przeznaczony na zajęcia lekcyjne?

W szkole jest wiele zegarów, umieszczonych w widocznych miejscach – dzięki nim każdy może skutecznie kontrolować czas.