Kadra liceum

Kadra zarządzająca:
Kadrę zarządzającą Liceum tworzą osoby z dużym doświadczeniem pedagogicznym nabytym w różnych typach szkół: publicznych i prywatnych oraz instytucjach edukacyjnych. Dzięki posiadanemu doświadczeniu w nauczaniu, a także w zarządzaniu zasobami ludzkimi tworzymy placówkę stabilną zarówno dla uczniów, jak i pracowników. Jako organ prowadzący staramy się nieustannie rozwijać, czerpiąc wiedzę z dorobku zarówno polskich jak i zagranicznych szkół, z którymi stale współpracujemy. Osoby zaangażowane w działanie i rozwój Open Future to pasjonaci edukacji, którzy cały czas dbają i rozwijają swój warsztat pracy oraz z powodzeniem dzielą się swoją wiedzą także za granicą podczas międzynarodowych konferencji, gdzie nasza szkoła jest rozpoznawana i doceniana. 

Przedstawiamy kadrę zarządzająca Niepublicznego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego Open Future International School:

  • Dyrektor: Elżbieta Ryznar
  • Dyrektor metodyczny: Anna Przybyło
  • Wicedyrektor: Anna Krzemińska-Kaczyńska

Kadra pedagogiczna:
Kadra pedagogiczna naszego Liceum to grono wyspecjalizowanych nauczycieli, posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe, biegle posługujące się językiem angielskim, często z wieloletnim doświadczeniem w pracy pedagogicznej w środowisku wielokulturowym oraz wielojęzycznym. To ludzie z pasją, otwarci na nowoczesne metody nauczania. Naszych nauczycieli łączy zainteresowanie do obranej przez szkołę metodyki i programów IB, dzięki czemu z przekonaniem realizują wszystkie przyjęte założenia, które gwarantują wysoką jakość kształcenia uczniów, a także osiąganie dużych sukcesów edukacyjnych. W swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy edukacji, które wspierają nauczanie i wychowanie naszych uczniów na najwyższym poziomie. Dbają o pełną ciepła, życzliwą atmosferę, sprzyjającą uczeniu się i motywującą do podejmowania kolejnych nowych edukacyjnych wyzwań.

Praca nauczyciela w szkole IB  wymaga nieustannego rozwoju, kreatywnego podejście do edukacji, a także otwartości na proponowanie ciekawych form przekazywania wiedzy np. przez doświadczenia, eksperymenty czy prowokacje. Dlatego dbamy o to, aby nauczyciele naszego Liceum nieustannie podnosili swoje kwalifikacje, podejmując dodatkowe kierunki studiów, biorąc udział w kursach i warsztatach szkoleniowych oraz bardzo ważnych dla naszej szkoły certyfikowanych szkoleniach IB.  Nauczyciele Open Future czują ogromną satysfakcję widząc, jakie fantastyczne postępy robią ich uczniowie na kolejnych etapach swojego rozwoju.

Kadra administracyjna:
Zespół pracowników administracyjnych Open Future International School na co dzień dba o dobre funkcjonowanie placówek i sprawne działanie całej infrastruktury technicznej. To ludzie zaangażowani w swoją pracę i wyspecjalizowani w swoich dziedzinach, dbający o wysoką jakość obsługi klienta. Zespół administracyjny chętnie współpracuje ze sobą i ceni dobrą atmosferę w pracy, a także dobre relacje z uczniami oraz ich rodzicami.