Administracja

Administracja w Open Future to bardzo ważny dział. Na co dzień dba o to, aby wszystko w naszej szkole i przedszkolu sprawnie i bezpiecznie działało.

Pracownicy administracji to osoby posiadające wysokie kompetencje miękkie, porozumiewające się biegle w języku polskim i angielskim.

Oto niektóre ważne zadania administracji:

 • bieżący kontakt i pomoc rodzicom naszych uczniów i wychowanków
 • prowadzenie strony www i zarządzanie mediami społecznościowymi
 • rekrutacja nowych uczniów i wychowanków
 • organizowanie i koordynowanie zajęć dodatkowych
 • obieg dokumentacji wymaganej w placówkach edukacyjnych
 • wydawanie zaświadczeń, legitymacji itp.
 • dbanie o czystość w budynkach Open Future
 • koordynacja napraw wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • serwis i zakup urządzeń
 • pomoc przy organizacji eventów szkolnych i przedszkolnych
 • reprezentowanie szkoły i przedszkola na zewnątrz