Zajęcia dodatkowe

Open Future International School umożliwia uczniom wszechstronny rozwój, dając możliwość odkrywania nowych pasji i rozwijania posiadanych umiejętności i talentów. Jest to możliwe między innymi dzięki szerokiej ofercie zajęć dodatkowych organizowanych we współpracy z Niepublicznym Młodzieżowym Domem Kultury Krakowska Fabryka Talentów oraz Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Open Future.

Część zajęć oferowana jest bezpłatnie, w ramach czesnego, część zaś stanowi dodatkowo płatną ofertę. Zachęcamy do kontaktu w sprawie szczegółów dotyczących zajęć dodatkowych.

Zajęcia dodatkowe:

 • odbywają się w budynku szkoły, dzięki czemu rodzice nie tracą czasu na dowożenie dzieci na zajęcia w odległych zakątkach Krakowa, a dzięki temu mogą spędzić z dziećmi więcej czasu po szkole;
 • dostosowane są do preferencji rodziców i zainteresowań dzieci;
 • dzielone są na grupy zgodnie z poziomem umiejętności uczniów;
 • prowadzone są przez pasjonatów, specjalistów w swoich dziedzinach.

Zajęcia dodatkowe oferowane w roku szkolnym 2017/2018 to:

Zajęcia ruchowe i taneczne:

 • takewun-do
 • taniec współczesny
 • hip-hop
 • balet
 • Sports club

Zajęcia artystyczne:

 • kółko plastyczne
 • ceramika
 • kółko teatralne
 • nauka gry na instrumentach (we współpracy ze szkołą muzyczną)
 • rytmika
 • Akademia Artystyczna

Zajęcia techniczne i ścisłe:

 • robotyka
 • programowanie
 • kółko matematyczne
 • Discovery Club
 • szachy

Zajęcia językowe:

 • język hiszpański
 • zajęcia konwersacyjne z native speakerem

Zajęcia rozwijające zainteresowania:

 • kółko kulinarne
 • kółko dziennikarskie
 • kółko muzyczne
 • kółko sportowe

Zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia logopedyczne