Stażyści i wolontariusze

Stażyści i wolontariusze z całego świata towarzyszą naszym dzieciom w przedszkolu, a także uczniom w szkole podstawowej. Ich obecność jest bardzo ważna ze względu na aspekt wielokulturowości, który jest bardzo istotny w naszym programie. Dzięki nim uczniowie mają okazję poznać różne, ciekawe osoby, poznać ich kulturę, sposób bycia. Wszyscy mówią w języku angielskim, zatem uczniowie dodatkowo mogą doskonalić swoje umiejętności językowe podczas konwersacji ze stażystami.

Wolontariusze uczestniczą w zajęciach lekcyjnych, służąc pomocą nauczycielom, a przede wszystkim uczniom. Każdy z nich posiada różne zainteresowania i pasje, którymi mogą dzielić się z uczniami. Dzięki swoim szczególnym uzdolnieniom mogą także prowadzić wybrane zajęcia projektowe. Wolontariusze przyjeżdżają do szkoły na okres od 6 tygodni do 10 miesięcy. Są specjalnie rekrutowani według określonych wytycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wolontariuszami, którzy uczestniczą także w zajęciach i wydarzeniach odbywających się w przedszkolu i szkole podstawowej Open Future International School.

Jeśli chcesz zdobyć doświadczenie pedagogiczne w nowoczesnej, międzynarodowej szkole podstawowej lub przedszkolu, nie zwlekaj!

Aplikuj już teraz, wyślij e-mail ze swoim CV na: info@openfuture.edu.pl

Co zyskasz odbywając staż, wolontariat lub praktyki w Open Future?

 • zyskasz wyjątkową okazję obserwacji jak pracuje szkoła wdrażająca programy International Baccalaureate Organization,
 • zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące pracy metodą projektu w różnych grupach wiekowych,
 • nauczysz się planować i prowadzić lekcje z różnych przedmiotów w języku angielskim,
 • zobaczysz, jak funkcjonują grupy wielokulturowe i nauczysz się, jak dostosowywać nauczanie do indywidualnych potrzeb uczniów,
 • będziesz mieć możliwość pracy z uczniami w różnych grupach wiekowych,
 • poznasz ludzi z całego świata, z którymi będziesz mógł wymienić poglądy i doświadczenia związane z edukacją.

Kogo szukamy?

 • osób z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego,
 • studentów i absolwentów kierunków nauczycielskich, pedagogicznych, psychologicznych i filologicznych,
 • pasjonatów nowoczesnej edukacji, otwartych na nowe, kreatywne metody nauczania,
 • osób o ciepłej osobowości, które chcą wchodzić w interakcje z dziećmi,
 • ludzi o różnych pasjach i zainteresowaniach, którymi gotowi będą podzielić się z naszymi uczniami,
 • osób lubiących pracę w grupie, które chętnie podejmą się współpracy z naszą międzynarodową kadrą.

Jakie będą Twoje zadania?

 • pomoc nauczycielom w codziennej dokumentacji procesu nauczania,
 • wspieranie nauczycieli w przygotowywaniu zajęć i materiałów,
 • udział w wydarzeniach szkolnych,
 • zapewnianie opieki w trakcie wyjść i wycieczek,
 • prowadzenie zajęć zgodnie z programem stażu/praktyk/wolontariatu,
 • prowadzenie pozalekcyjnych kółek zainteresowań,
 • pomoc nauczycielom w trakcie lekcji.

Jakie są ogólne warunki współpracy?

 • staże w Open Future są bezpłatne,
 • długość Twojego stażu może wahać się od 3 do 10 miesięcy, a liczba godzin może sięgać od 10 do 40 tygodniowo,
 • wydajemy zaświadczenie o odbyciu stażu,
 • najlepsi stażyści, praktykanci i wolontariusze będą pierwszymi kandydatami w rekrutacji pracowników na kolejne lata szkolne.