Liceum opłaty

Opłaty na rok szkolny 2024/2025

Opłata rekrutacyjna: 

 • 200 PLN

Wpisowe:

 • 2 000 PLN  – jednorazowa opłata wpisowa na cały cykl edukacji w liceum

Czesne:

gwarancja opłaty na cykl edukacyjny

 • klasa 1 i 2: 25 200 PLN – z 10% zniżką za zgodę dotyczącą publikacji wizerunku dziecka, płatna  w 10 ratach po 2 520 PLN (płatne do 5 każdego miesiąca) dla uczniów z biegłą znajomością języka polskiego – niezależnie od wybranego profilu klasy.

LUB  28 000 PLN – opłata roczna lub w 10 ratach po 2 800 PLN bez zgody na publikację wizerunku dziecka.

 • klasa 3 i 4: 27 000 PLN – z 10% zniżką za zgodę dotyczącą publikacji wizerunku dziecka, płatna  w 10 ratach po 2 700 PLN (płatne do 5 każdego miesiąca) dla uczniów z biegłą znajomością języka polskiego – niezależnie od wybranego profilu klasy.

LUB  30 000 PLN – opłata roczna lub w 10 ratach po 3 000 PLN bez zgody na publikację wizerunku dziecka.   

Przyjęcie do liceum potwierdza podpisana przez obojga Rodziców lub Opiekunów umowa o kształcenie.

Dokładny kalendarz pracy szkoły podstawowej na cały rok szkolny jest ustalany przez Dyrekcję i podawany do wiadomości najpóźniej na początku września każdego roku.

Czesne zawiera:

 • edukację dwujęzyczną w języku polskim i języku angielskim zgodnie z ramowym planem nauczania dla liceum dwujęzycznego
 • realizację polskiej podstawy programowej przez cały rok, zgodnie z wytycznymi oraz terminami rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego ogłoszonymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Stosowanie programu matury międzynarodowej IB w 3 i 4 klasie
 • zwiększona liczba godzin języka angielskiego 5+1 („Academic writing” czyli nauka pisania prac naukowych)
 • dodatkowe godziny w 1 i 2 klasie poświęcone na wprowadzenie do metodologii badań przygotowujące do matury międzynarodowej i pracy naukowej
 • materiały szkolne wykorzystywane podczas zajęć
 • wycieczki projektowe w trakcie lekcji (jednodniowe, na terenie Małopolski)
 • warsztaty organizowane na terenie szkoły
 • kluby zainteresowań (tworzone na wniosek chętnych)
 • opiekę psychologa
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki
 • udział w eventach i konkursach szkolnych
 • ubezpieczenie NNW szkolne dla ucznia

Czesne nie zawiera:

 • obowiązkowych podręczników
 • obuwia zamiennego
 • stroju na zajęcia sportowe
 • plecaka szkolnego i wyposażonego piórnika
 • wycieczek wielodniowych
 • wymian międzynarodowych
 • zajęć wyrównawczych z języka hiszpańskiego

Bonusy

 • 0,5 % za każdy rok ciągłej edukacji dziecka
  w Open Future – możliwe aż do 8% zniżki przy edukacji od przedszkola do liceum.
 • 9% na drugie dziecko
 • 18% na trzecie dziecko
 • 27% na czwarte i kolejne dziecko

Proponujemy tydzień próbny (bezpłatny) dla uczniów rekrutowanych w ciągu całego roku.

Dla uczniów osiągających szczególne wyniki edukacyjne i rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość ubiegania się o stypendium. Warunki przyznawania stypendium określa odrębny dokument. Rodzice chcący się ubiegać o stypendium dla swojego dziecka są proszone o kontakt z sekretariatem.