Świetlica szkolna

Świetlica szkolna znajduje się w budynku szkolnym i pełni przede wszystkim rolę opiekuńczą i wychowawczą. Uczniowie spędzają w niej czas rano, przed rozpoczęciem lekcji od godziny 7.30, a także po zakończonych zajęciach dydaktycznych do godziny 17:30 (dotyczy to klas 1-5). Z uwagi na szeroką ofertę zajęć dodatkowych, czas świetlicowy przeznaczony jest głównie na odpoczynek, zabawę i integrację z rówieśnikami. Uczniowie, którzy w danym dniu nie mają wybranych zajęć dodatkowych, mogą korzystać ze świetlicy zaraz po zajęciach dydaktycznych.

Świetlice prowadzone są osobno dla każdego poziomu klas i są zorganizowane w salach lekcyjnych. Uczniowie mają do dyspozycji różne materiały plastyczne, klocki, książki oraz gry planszowe i edukacyjne. W przypadku zainteresowania dzieci wychowawca świetlicy organizuje różne zajęcia rozrywkowe np. rozwiązywanie zagadek, konkursów, rebusów, czytanie książek, słuchanie i śpiewanie piosenek. Na świetlicy dzieci mogą także odpocząć na dywanie bądź porozmawiać z koleżanką lub kolegą. W obecności pedagoga mają możliwość odrobienia zadania domowego, poćwiczenia pisowni, a także mogą rozwijać swoje zdolności manualne i plastyczne. Okazjonalnie dopuszczamy możliwość filmowo-bajkowego popołudnia. Jeżeli tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci mogą wyjść z wychowawcą świetlicy na świeże powietrze i spędzić czas na szkolnym placu zabaw, gdzie mogą pograć w piłkę, pobiegać z przyjaciółmi lub pobawić się w piaskownicy.

Dziecko ze świetlicy mogą odebrać rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, posiadający odpowiednie upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy.
Nie wydajemy dzieci ze świetlicy osobom bez odpowiedniego upoważnienia, na prośbę telefoniczną lub w przypadku informacji słownej samego dziecka lub innej osoby.

Istnieje możliwość jednorazowego upoważnienia na konkretny dzień, wówczas należy wypełnić stosowne dokumenty w recepcji szkolnej najpóźniej rano tego samego dnia, w którym dziecko ma odebrać wskazana w upoważnieniu osoba. W momencie zgłoszenia się po odbiór dziecka, przechodzi ono pod opiekę osoby odbierającej i nie ma możliwości ponownego powrotu dziecka do świetlicy w tym dniu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, wychowawcy świetlicy mają prawo zażądać od osoby zgłaszającej się po odbiór dziecka okazania ważnego dokumentu tożsamości, który musi zgadzać się z danymi zawartymi we wcześniej wypełnionym upoważnieniu. Prośba nauczyciela o wylegitymowanie się może dotyczyć każdej osoby odbierającej dziecko w ciągu całego roku szkolnego.