MyOpenFuture – strefa rodzica

Łączy rodzica i szkołę oraz dba o dobre relację i współpracę

MyOpenFuture została stworzona by wspierać i ułatwiać bieżącą komunikację pomiędzy szkołą a uczniami i rodzicami. Dzięki dostępowi do raportów i innych dokumentów dotyczących edukacji dziecka oraz do treści maili z nauczycielami, pozwala rodzicom na przygotowanie się do rozmowy z nauczycielami. Szybki i wygodny przepływ informacji ze szkołą przyczynia się do polepszenia współpracy. Dba o dobre relacje, dzięki bazie kontaktów oraz możliwości korespondowania bezpośrednio ze strefy rodzica, zarówno ze szkołą jak i innymi rodzicami.

Wszyscy rodzice uczniów Open Future International School oraz przedszkola Open Future otrzymują bezpłatny dostęp do Strefy Rodzica.Po zalogowaniu się rodzic może zobaczyć:


 • raporty i inne dokumenty dotyczące edukacji dziecka,
 • formularz zamawiania i wyboru posiłków w szkole podstawowej, gimnazjum i przedszkolu (zgodnie z opisanym menu po polsku i angielsku),
 • dodatkowe materiały zamieszczane przez nauczycieli,
 • relacje fotograficzne z zajęć lekcyjnych, wydarzeń szkolnych, wycieczek itd.
 • korespondencję e-mailową ze szkołą,
 • kalendarz wydarzeń szkolnych, który umożliwia planowanie z wyprzedzeniem,
 • stan należnych i uregulowanych płatności,
 • aktualny plan lekcji i zajęć dodatkowych,
 • dyżury oraz dane kontaktowe nauczycieli,
 • kiedy i z czego odbędzie się sprawdzenie wiedzy ucznia,
 • zadania domowe jakie trzeba odrobić w najbliższym czasie,
 • oceny i nieobecności swojego dziecka,
 • dokumenty szkolne jak np. statut szkoły,
 • regulaminy i zasady obowiązujące w szkole i przedszkolu (m.in. regulamin placu zabaw, regulamin jadalni i regulamin świetlicy),
 • wzory upoważnień oraz karty zgłoszeń do świetlicy,
 • zasady współpracy ze szkołą i przedszkolem.

ZALOGUJ SIĘ