Kadra pedagogiczna

Zapraszamy do zapoznania się z nauczycielami, którzy uczą w naszej szkole. Nauczyciele podstawowi to osoby starannie wybrane spośród kilkuset kandydatów na podstawie 4-etapowej rekrutacji, w czasie której sprawdzaliśmy nie tylko konieczne dyplomy uczelni pedagogicznych, ale przede wszystkim podejście do dzieci i nauki, które w naszej szkole jest diametralnie inne, niż w tych klasycznych.

Nauczanie zintegrowane w szkole i wszystkie treści programowe realizowane są w sposób holistyczny w formie projektów badawczych zgodnie z podstawą programową MEN. Projekty badawcze są przygotowywane wspólnie przez cały zespół nauczycieli. Ustalana jest główna idea projektu, ścieżki badawcze, planowane są aktywności, ćwiczenia i zadania dla dzieci na cały okres trwania projektu. Wybierane są 2-3 postawy z profilu ucznia szczególnie rozwijane w ramach projektu. W czasie nauczycielskich spotkań grono nauczycielskie na bieżąco wymienia się uwagami i pomysłami. Po zakończonym projekcie następuje refleksja i podsumowanie pracy przez nauczycieli.

Poznaj bliżej kadrę pedagogiczną
Open Future International School:

Alicja Malinka

Alicja is a class teacher of grade 3 blue

Mariola Tylek

Mariola jest koordynatorem polskiej podstawy programowej w szkole i przedszkolu

Karolina Cespedes-Biernat

Karolina jest wychowawczynią klasy 4 purple

Małgorzata Tyszka

Gosia jest wicedyrektorem oraz koordynatorem programu PYP

Joanna Bogdał

Asia jest wychowawczynią klasy 3 green

Karolina Teernstra

Karolina jest wychowawczynią klasy 6 blue

Justyna Dyrek

Justyna jest nauczycielką wychowania fizycznego

Izabela Szczepaniec

Iza jest wychowawczynią klasy 1 green

Justyna Żurek

Justyna jest wychowawczynią klasy 5 green

Kalina Haniak

Kalina jest nauczycielką języka polskiego

Katarzyna Kamińska

Kasia jest wychowawczynią klasy 2 purple

Magdalena Książęk

Magda jest wychowawczynią klasy 4 blue

Dorota Janosz

Dorota jest nauczycielką matematyki

Joanna Matyja

Asia jest nauczycielką religii

Dominika Majka

Dominika jest psychologiem oraz wychowawczynią świetlicy

Joanna Niwa

Joanna jest wychowawczynią świetlicy

Paulina Konieczna

Paulina jest nauczycielka wychowania fizycznego oraz wychowawczynią świetlicy

Paula Jarzmik

Paula jest wychowawczynią świetlicy

Michalina Trojanowska

Michalina jest logopedą

Katarzyna Waliczek

Kasia jest nauczycielką etyki

Paulina Śliwińska

Paulina jest wychowawczynią klasy 1 blue

Monika Mól

Monika jest nauczycielką języka polskiego

Patryk Szwed

Patryk jest nauczycielem wychowania fizycznego oraz wychowawcą klasy 6 green

Paulina Ciok

Paulina jest logopedą

Dorota Raab

Dorota jest nauczycielką matematyki

Kornelia Ryczek

Kornelia jest psychologiem

Justyna Starczała

Justyna jest wychowawczynią klasy 4 green