Kadra pedagogiczna

Zapraszamy do zapoznania się z nauczycielami, którzy uczą w naszej szkole. Nauczyciele podstawowi to osoby starannie wybrane spośród kilkuset kandydatów na podstawie 4-etapowej rekrutacji, w czasie której sprawdzaliśmy nie tylko konieczne dyplomy uczelni pedagogicznych, ale przede wszystkim podejście do dzieci i nauki, które w naszej szkole jest diametralnie inne, niż w tych klasycznych.

Nauczanie zintegrowane w szkole i wszystkie treści programowe realizowane są w sposób holistyczny w formie projektów badawczych zgodnie z podstawą programową MEN. Projekty badawcze są przygotowywane wspólnie przez cały zespół nauczycieli. Ustalana jest główna idea projektu, ścieżki badawcze, planowane są aktywności, ćwiczenia i zadania dla dzieci na cały okres trwania projektu. Wybierane są 2-3 postawy z profilu ucznia szczególnie rozwijane w ramach projektu. W czasie nauczycielskich spotkań grono nauczycielskie na bieżąco wymienia się uwagami i pomysłami. Po zakończonym projekcie następuje refleksja i podsumowanie pracy przez nauczycieli.

Poznaj bliżej kadrę pedagogiczną
Open Future International School:

Katarzyna Orwat

Kasia jest logopedą oraz pedagogiem

Mariola Tylek

Mariola jest koordynatorem polskiej podstawy programowej w szkole i przedszkolu

Boris Hills

Boris jest is a English native speaker

Sylwia Placek

Sylwia jest wychowawczynią klasy 5 BLUE

Karolina Cespedes-Biernat

Karolina jest wychowawczynią klasy 3 GREEN

Małgorzata Arczewska

Gosia jest koordynatorem PYP

Joanna Bogdał

Asia jest wychowawczynią klasy 3 BLUE

Karolina Teernstra

Karolina jest wychowawczynią klasy 2 GREEN

Emilia Radziszewska

Emilia jest psychologiem przedszkolno-szkolnym

Justyna Dyrek

Justyna jest nauczycielką wychowania fizycznego

Izabela Dziadkowiec

Iza jest wychowawczynią klasy 1 PURPLE

Alicja Kukuła

Alicja jest nauczycielką etyki

Agnieszka Adamiec

Agnieszka jest wychowawczynią klasy 4 blue

Justyna Żurek

Justyna jest wychowawcą klasy 5 green

Kalina Grzegorczyk

Kalina jest nauczycielką języka polskiego

Katarzyna Kamińska

Kasia jest wychowawcą klasy 2 blue

Agnieszka Wesołowska

Agnieszka jest nauczycielką języka hiszpańskiego

Anna Przybyło

Ania jest nauczycielką angielskiego, WOS-u, historii, oraz prowadzącą Discovery Club

Dorota Majka

Dorota jest nauczycielką muzyki

Magdalena Książęk

Magda jest wychowawczynią klasy 4 green

Dorota Janosz

Dorta jest nauczycielką matematyki

Joanna Matyja

Asia jest nauczycielką religii

Klaudia Tońska

Klaudia jest nauczycielką plastyki

Carlota Banos

Carlota jest asystentką nauczyciela

Nuria Prats

Nuria jest asystentką nauczyciela

Dominika Majka

Dominika jest wychowawcą świetlicy

Joanna Niwa

Joanna jest wychowawcą świetlicy

Magdalena Buczek

Magda jest nauczycielem wychowania fizycznego oraz wychowawcą szkolnego klubu sportowego

Paulina Konieczna

Paulina jest wychowawcą świetlicy

Paula Jarzmik

Paula jest wychowawcą świetlicy

Agnieszka Grycko

Aga jest nauczycielem muzyki i matematyki

Joanna Tynka

Asia jest wychowawcą świetlicy