Kadra pedagogiczna

Nasi nauczyciele to osoby starannie wybrane spośród kilkuset kandydatów na podstawie 4-etapowej rekrutacji, w czasie której sprawdzamy nie tylko konieczne dyplomy uczelni pedagogicznych, ale przede wszystkim podejście do dzieci i nauki, które w naszej szkole jest diametralnie inne, niż w tych klasycznych.

Nauczanie zintegrowane w szkole i wszystkie treści programowe realizowane są w sposób holistyczny w formie projektów badawczych zgodnie z podstawą programową MEN. Projekty badawcze są przygotowywane wspólnie przez cały zespół nauczycieli. Ustalana jest główna idea projektu, ścieżki badawcze, planowane są aktywności, ćwiczenia i zadania dla dzieci na cały okres trwania projektu. Wybierane są 2-3 postawy z profilu ucznia szczególnie rozwijane w ramach projektu. W czasie nauczycielskich spotkań grono nauczycielskie na bieżąco wymienia się uwagami i pomysłami. Po zakończonym projekcie następuje refleksja i podsumowanie pracy przez nauczycieli.