Kadra pedagogiczna

Opieka nad dziećmi przedszkolnymi dostarcza wielu radości i satysfakcji, zwłaszcza że codziennie można obserwować w jaki sposób się rozwijają i nabywają nowych umiejętności. To także odpowiedzialne zadanie, dlatego też powierzamy go sprawdzonym i doświadczonym osobom, które jednocześnie wykazały w trakcie rekrutacji ogromną empatię i zapał do zajmowania się naszymi najmniejszymi uczniami.

Wszystkie zajęcia w przedszkolu, zarówno w języku polskim jak i angielskim, są prowadzone w oparciu o międzynarodowy program. Projekty badawcze są przygotowywane wspólnie przez cały zespół nauczycieli. Ustalana jest główna idea projektu, ścieżki badawcze, planowane są aktywności, ćwiczenia i zadania dla dzieci na cały okres trwania projektu. W czasie spotkań grono pedagogiczne na bieżąco wymienia się uwagami i pomysłami. Po zakończonym projekcie następuje refleksja i podsumowanie pracy przez nauczycieli.