Matura Międzynarodowa IB

Niepubliczne Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące Open Future International School w Krakowie jest szkołą autoryzowaną do programu Matury Międzynarodowej IB.

Program Matury Międzynarodowej International Baccalaureate® (IB) Diploma Programme (DP) to ambitny, wymagający akademicko program dla uczniów w wieku od 16 do 19 lat. Jest uznawany i szanowany przez ponad 2000 instytucji, w tym wiodące uniwersytety na całym świecie, m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Nowej Zelandii, Singapurze i Tajlandii. Program ma na celu rozwój intelektualny, emocjonalny i etyczny uczniów.

Kiedy trzeba zdecydować się: matura polska czy międzynarodowa?

Pod koniec klasy II. W klasach I i II poza nauką opartą o polską podstawę programową w ramach Middle Years Programme prowadzone są zajęcia z przedmiotów dodatkowych prowadzonych po angielsku:

 • IB Essentials – wprowadzenie i podstawowe pojęcia, umiejętności związane z kolejnym etapem – Diploma Programme
 • Theory of Knowledge (TOK) – wprowadzenie do tego, jak poznawać, gromadzić oraz w jaki sposób i do czego używamy wiedzę w szkole i w życiu. Uczniowie poszukują swoich odpowiedzi na pytania.
 • Creativity Action Service (CAS) – bardzo ważne w wychowaniu IB elementy wolontariatu i służenia lokalnej społeczności. Jest to kluczowy element świadomości przyszłych liderów.

Tak przygotowani uczniowie, którzy rozumieją jakie czekają ich wyzwania i poznają swoje możliwości,  świadomie potrafią wybrać swoją ścieżkę rozwoju.

Czym różni się Matura Międzynarodowa od polskiej?

  matura polska Matura Międzynarodowa
język poleceń i odpowiedzi instrukcje: polski
odpowiedzi: polski, wybrany obcy
instrukcje: angielski, odpowiedzi: angielski oraz język A/B
zdawane przedmioty
 • język polski
 • matematyka
 • język nowożytny
 • przynajmniej 1, maksymalnie 6 przedmiotów rozszerzonych

(ok. 30% uczniów wybiera min. 3 roszerzenia)

6 przedmiotów, po jednym z każdej grupy:

 • Language and Literature – Język A (oczekiwany poziom: C2, native)
 • Language Aquisition – Język B (oczekiwany poziom: dodatkowy)
 • Maths – matematyka
 • Science: fizyka, chemia, biologia
 • Social studies: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie
 • Arts&Design: plastyka, technika, teatr, muzyka

w tym min. 3 rozszerzone obowiązkowo

czas zbierania punktów tylko dzień egzaminu przez cały czas Diploma Programme zbierana jest część punktów, reszta w dniu egzaminu
moment poznania tematu wypowiedzi tylko dzień egzaminu na początku Diploma Programme znana jest już tematyka, w ciągu 2 lat zbierana jest wiedza i wiadomości, którymi można wykazać się na końcowym egzaminie
możliwość wyboru uniwersystetu Polska, po przebrnięciu przez procedury – mniej oblegane uczelnie na świecie Polska oraz ponad 2000 uniwersytetów na świecie; przy wybitnych wynikach wstęp na najlepsze uczelnie świata
 

W której szkole możesz zdać Maturę Międzynarodową?

Aby szkoła mogła przeprowadzić egzamin Matury Międzynarodowej, musi postarać się o specjalny certyfikat, który przyznaje od 1968 roku International Baccalaureate Organization (w skrócie IBO) z siedzibą w Szwajcarii w Genewie. Ta fundacja dba o to, aby uniwersytety miały świadomość, jak cennymi studentami będą absolwenci Matury Międzynarodowej. Współpracuje w tej sprawie z rządami krajów. W Polsce Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z 1993 roku zrównał w prawach maturę polską i Międzynarodową.

(!) Dlaczego „Matura Międzynarodowa” piszemy z dużych liter? Ponieważ to nazwa zastrzeżona przez IBO. Tylko ta organizacja ma do niej prawa i tylko ta organizacja nadzoruje przeprowadzanie tego egzaminu. Na przykład maturę brytyjską nie wolna nazywać Maturą Międzynarodową.

Dopiero po uzyskaniu takiego certyfikatu przez szkołę jej uczniowie mogą rozpocząć dwuletnie przygotowanie do Matury Międzynarodowej. Ten okres nazywa się Diploma Programme (również nazwa zastrzeżona) i po dwóch latach uczniowie mogą zdać ten ostatni egzamin w swojej szkole.

Dlaczego tak niewiele szkół oferuje Maturę Międzynarodową?

Ponieważ uzyskanie certyfikatu od IBO jest bardzo trudne z powodu niezwykle wysokich wymagań wobec zarówno budynku jak i kadry nauczycielskiej, ale także głębokiego przemyślenia modelu współpracy między szkołą a uczniami, tylko bardzo ambitne szkoły podejmują wyzwanie uzyskania takiego certyfikatu. Certyfikat dla szkoły oznacza edukację najwyższej jakości, spełniającej te same standardy, co każda inna szkoła IB na świecie.

W Krakowie 7 szkół zdobyło certyfikat dla Diploma Programme. Możesz je odnaleźć tutaj: https://www.ibo.org/

Przeczytaj, dlaczego wybór Open Future daje największe możliwości!

 

Ważne daty

Statut szkoły kandydackiej otrzymaliśmy 22 lutego 2022 roku.

Jesteśmy szkołą autoryzowaną do programu Matury Międzynarodowej IB od 2 czerwca 2023r.