Dwujęzyczność PL+EN

Co  oznacza dwujęzyczność w Open Future?

Klasa I i II

Na tym etapie języki polski i angielski są równorzędne i żaden nie jest ważniejszy. Część lekcji każdego przedmiotu odbywa się po polsku, część po angielsku. Postęp, jaki osiągają nasi uczniowie, jest bardzo szybki. Ważne są 2 cele:

  • uczniowie w każdym momencie na tym etapie muszą mieć możliwość zmiany szkoły na dowolną szkołę w Polsce i kontynuacji nauki i zdania matury po polsku (jest to także wymóg Prawa Oświatowego); z tego względu dbamy o to, aby potrafili pracować w naszym języku narodowym
  • uczniowie, którzy po klasie II wybiorą ścieżkę Matury Międzynarodowej czyli Diploma Programme, od klasy III będą uczyć się niemal wyłącznie po angielsku; z tego powodu dbamy o to, aby pod koniec klasy II mówili na poziomie C1, a nawet C2 (nearly native)

Realizacja obu tych celów jest wyzwaniem, z którym radzą sobie doskonale szkoły certyfikowane dla programu Middle Years IB. Open Future jest jedyną szkołą w Krakowie, która realizuje ten program w klasach I i II.

Klasy III i IV

Pod koniec klasy II po dwuletnim przygotowaniu i zapoznaniu się z programem Diploma Programme uczniowie Open Future wybierają swoją dalszą ścieżkę:

  • w kierunku matury polskiej dwujęzycznej; dalsza edukacja jest po polsku z dużym naciskiem na dalsze doskonalenie języka angielskiego , gdzie oczekiwane wyniki na maturze są bardzo wysokie
  • w kierunku Matury Międzynarodowej (dwuletni certyfikowany Diploma Programme), gdzie nauka odbywa się po angielsku, z wyjątkiem uczniów, którzy jako język A (wymagany poziom native) wybiorą polski (tylko ten język jest nauczany po polsku)