Podstawa programowa MEN

W polskim prawie oświatowym podstawa programowa MEN to obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania oraz umiejętności zdobytych przez uczniów. Podstawę programową dla wszystkich rodzajów szkół ogłasza Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wszystkie placówki Open Future International School realizują polską podstawę programową, a każdy uczeń otrzymujący promocję do następnej klasy dostaje polskie świadectwo.

Szczegółowy zakres treści programowych i umiejętności, które obejmuje polska podstawa programowa dla szkoły podstawowej znajdą Państwo pod następującym adresem internetowym na stronie internetowej Mnisterstwa Edukacji Narodowej.

men lewe z godłem