Podstawa programowa MEN

W polskim prawie oświatowym podstawa programowa MEN to obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania oraz umiejętności zdobytych przez uczniów. Podstawę programową dla wszystkich rodzajów szkół ogłasza Ministerstwo Edukacji Narodowej.

men lewe z godłem

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Wszystkie placówki Open Future International School realizują polską podstawę programową. Natomiast szczegółowy zakres treści programowych i umiejętności, które obejmuje polska podstawa programowa dla szkoły podstawowej znajdą Państwo pod następującym adresem internetowym:

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/08/zalacznik_2.pdf

file-type-154870_640