Program nauczania

Niepubliczne Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące Open Future International School posiada uprawnienia szkoły publicznej. Oznacza to, że w naszym Liceum realizujemy polską podstawę programową, stosując  nowoczesne metody nauczania w duchu filozofii IB.

Oferta edukacyjna Open Future International High School 2023/2024

W praktyce uczniowie Liceum poznają te same treści, co ich rówieśnicy w placówkach publicznych, jednak zakres ich wiedzy jest znacznie obszerniejszy. Dzięki zwiększonej ilości zajęć, ale także dzięki przyjaznym metodom nauczania i doskonałej atmosferze panującej w Open Future przyswajanie wiedzy jest niezmiernie efektywne, ponieważ uczniowie lubią się uczyć. Mnóstwo prac badawczych, w czasie których sami planują i przeprowadzają swoje badania, inspiruje i nakłania do samodzielnego gromadzenia i sprawdzania (poddawania krytyczne analizie) wiedzy przez całe życie.

Istotną kwestią jest dwujęzyczność naszego Liceum, dzięki której uczniowie poznają treści programowe w dwóch językach: po polsku i angielsku. Z tego też powodu znajomość języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę w naszym Liceum jest kluczowa i nie powinna być niższa niż B2. Podczas kolejnych lat nauki w liceum znajomość języka angielskiego wzrasta, osiągając najwyższy poziom umożliwiający studia i pracę na całym świecie, ale także w Polsce.

Okres nauki w Liceum to bardzo ważny czas dla każdego młodego człowieka, w którym kształtuje się jego osobowość, rozwija samodzielność badawcza, odkrywają się przed nim nowe możliwości studiowania i poszukiwania własnych ścieżek rozwoju. Dlatego też dajemy naszym uczniom pełne wsparcie oraz warunki do osiągania jak największych sukcesów zarówno podczas nauki w naszym Liceum jak i po jej zakończeniu.

Niepubliczne Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące Open Future International School w Krakowie opiera swoją działalność edukacyjną na politykach:

  • oceniania
  • językowej,
  • włączenia,
  • przyjęcia
  • rzetelności i uczciwości akademickiej.

Program Matury Międzynarodowej IB trwa dwa lata (tzn. w klasach III i IV LO) i kończy się egzaminami zewnętrznymi, prace oceniane są przez losowych, certyfikowanych egzaminatorów IBO. Uczniowie są oceniani także wewnętrznie: nauczyciele monitorują systematyczną pracę uczniów oraz stopień przyswajania wiedzy z wybranych kursów. Otrzymują informacje zwrotne na temat postępów w nauce oraz stopnia realizacji wymagań DP (na podstawie tradycyjnych narzędzi pomiaru oraz podczas indywidualnych spotkań z  nauczycielami/opiekunami prac badawczych). To pomaga im mieć świadomość, na jakim są etapie i nad czym mogą jeszcze popracować, aby osiągnąć wyznaczone przez własne ambicje cele.