Program nauczania

Niepubliczne Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące Open Future International School posiada uprawnienia szkoły publicznej. Oznacza to, że w naszym Liceum realizujemy polską podstawę programową, stosując  nowoczesne metody nauczania w duchu filozofii IB.

W praktyce uczniowie Liceum poznają te same treści, co ich rówieśnicy w placówkach publicznych, jednak zakres ich wiedzy jest znacznie obszerniejszy. Dzięki zwiększonej ilości zajęć, ale także  dzięki przyjaznym metodom nauczania i doskonałej atmosferze panującej w Open Future przyswajanie wiedzy jest niezmiernie efektywne.

Istotną kwestią jest dwujęzyczność naszego Liceum, dzięki której uczniowie poznają treści programowe w dwóch językach: po polsku i angielsku. Z tego też powodu znajomość języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę w naszym Liceum jest kluczowa i nie powinna być niższa niż B2. Podczas kolejnych lat nauki w liceum znajomość języka angielskiego wzrasta, osiągając najwyższy poziom. Aktualnie jesteśmy szkołą kandydacką do programu MYP oraz DP. 

Okres nauki w Liceum to bardzo ważny czas dla każdego młodego człowieka, w którym kształtuje się jego osobowość, rozwija samodzielność badawcza, odkrywają się przed nim nowe możliwości studiowania i poszukiwania własnych ścieżek rozwoju. Dlatego też dajemy naszym uczniom pełne wsparcie oraz warunki do osiągania jak największych sukcesów zarówno podczas nauki w naszym Liceum jak i po jej zakończeniu.

Niepubliczne Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące Open Future International School w Krakowie opiera swoją działalność edukacyjną na politykach: ocenianiajęzykowej, włączenia, przyjęcia oraz rzetelności i uczciwości akademickiej