Kadra pedagogiczna

If the teacher’s not on fire, neither are the students

Nauczyciel zatrudniony w Open Future International School rozumie i utożsamia się z filozofią International Baccalaureate Organization oraz dysponuje biegłą znajomością języka angielskiego. Uczestniczy w obowiązkowych szkoleniach, także zagranicznych, gdzie oprócz wiedzy teoretycznej, zdobywa doświadczenie praktyczne i ma możliwość kontaktu oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami IBO z całego świata.

Nasi nauczyciele to kadra pedagogiczna na najwyższym poziomie

Jak w każdej szkole, tak i dla funkcjonowania Open Future jednym z najistotniejszych czynników  jest odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna. Umożliwiamy więc naszym nauczycielom ciągły rozwój, poprzez organizowanie i finansowanie szkoleń, warsztatów i innych form rozwoju zawodowego, co znacząco wpływa na jakość realizacji programu na światowym poziomie. Oprócz tego szkoła realizuje staże nauczycielskie.

Open Future International School realizuje podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej wykorzystując metodykę międzynarodowego programu

Nauczyciele uczestniczą w kursach i certyfikowanych szkoleniach, podczas których poznają najnowsze metody kształcenia oraz wymieniają doświadczenia z innymi pedagogami podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, doskonaląc warsztat pedagogiczny co korzystnie wpływa na proces nauczania dzieci.

Zapraszamy do zapoznania się z kadrą nauczycielską Open Future International School:

Dołącz do zespołu pedagogicznego Open Future International School! Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami pracy.