Plan dnia w szkole podstawowej

Szkoła jest otwarta od poniedziałku do piątku
w godzinach od 07:30 do 17:30

Dokładny plan lekcji dla każdego ucznia dostępny jest w strefie rodzica MyOpenFuture, która została stworzona by wspierać i ułatwiać bieżącą komunikację pomiędzy szkołą a uczniami i rodzicami. Po zalogowaniu się rodzic może zobaczyć m.in. aktualny plan lekcji i zajęć dodatkowych, kalendarz wydarzeń szkolnych, dyżury nauczycieli, a także znacznie więcej…

calendar-1990453_640

Przykładowy plan dnia w szkole podstawowej


Orientacyjne godziny zajęć w Open Future International School:

 • 07:30 – 09:00 ➜ poranna świetlica, czyli integracja w grupach, czas na wolne zabawy i gry oraz na przygotowanie się do nadchodzących zajęć lekcyjnych, wówczas odbywają się także zajęcia wyrównawcze oraz korekcyjno-kompensacyjne dla wybranych uczniów;
 • 07:55 – 09:45 ➜ rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w klasach 1-5 szkoły podstawowej;
 • 14:00 – 15:00  zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach 1-5 szkoły podstawowej;
 • 14:00 – 17:30 ➜ czas na zajęcia dodatkowe oraz wyrównawcze i logopedyczne dla wybranych uczniów, to także czas na swobodną zabawę w świetlicy bądź na szkolnym placu zabaw.

Jesteśmy szkołą bez dzwonków,
o przerwie uczniowie są informowani przez nauczyciela

Ze względu na edukację zintegrowaną, w młodszych klasach uczniowie mają elastyczny czas pracy. Dzięki temu nauczyciel posiada możliwość samodzielnego wyznaczania czasu na przerwy wtedy, gdy dzieci najbardziej tego potrzebują. W klasach starszych lekcje trwają 45 minut, ale również tutaj nauczyciel decyduje o rozpoczęciu oraz zakończeniu przerw.

no-bell

Po zakończonych zajęciach lekcyjnych nauczyciel dziękuje uczniom za uwagę oraz wspólną pracę i rozpoczyna się przerwa. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mają możliwość płynnego regulowania czasu pracy i odpoczynku, dzięki temu mają poczucie, że są poważnie traktowani, a ich włożony wysiłek zostaje doceniony, a pomysły zrealizowane. Dzięki takiemu rozwiązaniu wspieramy system edukacji oparty na zaufaniu i partnerstwie, a nie nakazie i egzekwowaniu pracy.

Pozostałe informacje dotyczące planu lekcji


Ważne elementy harmonogramu Open Future International School:

 • dodatkowe 3 godziny zajęć w ramach czesnego – w planie zajęć dydaktycznych w klasach od I do III realizowane są trzy godziny ponad programowe godziny zajęć dydaktycznych: Discovery Club, Arts Club i Sports Club. W klasach IV jest to natomiast jedna godzina zajęć gratis z uwagi na większy ramowy plan nauczania – w jednym semestrze odbywają się zajęcia Arts Club, zaś w drugim zajęcia Discovery Club.
 • zajęcia wychowania fizycznego – klasy IV i V raz w tygodniu jeżdżą na dwie godziny zajęć do J&J Sport Center przy ul. Winnickiej 40, dokąd uczniowie są transportowani przez szkolny bus, który odwozi ich również z powrotem do szkoły.
 • basen obowiązkowy dla każdego ucznia 1 raz w tygodniu – w czwartki i piątki po zajęciach dydaktycznych, uczniowie jeżdżą na obowiązkowe zajęcia basenowe do J&J Sport Center, z kolei w szkolnej świetlicy pozostają wtedy dzieci posiadające zwolnienie z basenu od lekarza specjalisty.
 • Szkolny Klub Sportowy wiedząc jak ważny jest rozwój fizyczny dziecka w wieku wczesnoszkolnym, nasza szkoła zapewnia dzieciom udział w zajęciach sportowych w ramach SKS czyli Szkolnego Klubu Sportowego.
 • lekcje religii oraz etyki – dla chętnych dzieci we wszystkich klasach odbywają się lekcje religii lub etyki.
 • zdrowe wyżywienie – w czasie pobytu w szkole uczniowie korzystają z obowiązkowych posiłków: ciepłej zupy warzywnej, II dania (do wyboru cztery rodzaje) oraz opcjonalnego podwieczorku.
 • zajęcia dodatkowe – zachęcamy do udziału w zajęciach dodatkowych, które umożliwiają dzieciom rozwijanie swoich pasji, a także dostarczają im wiele radości i zabawy. Działający przy szkole Dom Kultury proponuje szeroki wybór zajęć w bardzo atrakcyjnych cenach.
 • zajęcia wyrównawcze – zajęcia proponowane uczniom wymagającym dodatkowego wsparcia.

time-699966_640

Szkoła kończy pracę i jest zamykana o godzinie 17:30
Prosimy o punktualność oraz z góry dziękujemy!