Plan dnia

Szkoła jest otwarta od poniedziałku do piątku
w godzinach od 07:30 do 17:30.

Dokładny plan lekcji dla każdego ucznia dostępny jest w strefie rodzica MyOpenFuture, która została stworzona by wspierać i ułatwiać bieżącą komunikację pomiędzy szkołą a uczniami i rodzicami. Po zalogowaniu się rodzic może zobaczyć m.in. aktualny plan lekcji i zajęć dodatkowych, oceny i notatki swojego dziecka, zadanie prace oraz kalendarz wydarzeń szkolnych.

Orientacyjne godziny zajęć w Open Future International School:

07:30 – 09:00 ➜ poranna świetlica, czyli integracja w grupach, czas na wolne zabawy i gry oraz na przygotowanie się do nadchodzących zajęć lekcyjnych, wówczas odbywają się także zajęcia wyrównawcze oraz korekcyjno-kompensacyjne dla wybranych uczniów

8:00 – 09:00 ➜ rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

14:00 – 15:40  zakończenie zajęć dydaktycznych

14:00 – 17:30 ➜ czas na zajęcia dodatkowe oraz wyrównawcze i logopedyczne dla wybranych uczniów, to także czas na swobodną zabawę w świetlicy bądź na szkolnym placu zabaw.

Ze względu na edukację zintegrowaną, w młodszych klasach uczniowie mają elastyczny czas pracy. Dzięki temu nauczyciel posiada możliwość samodzielnego wyznaczania czasu na przerwy wtedy, gdy dzieci najbardziej tego potrzebują. W klasach starszych lekcje trwają 45 minut, ale również tutaj nauczyciel decyduje o rozpoczęciu oraz zakończeniu przerw.

Po zakończonych zajęciach lekcyjnych nauczyciel dziękuje uczniom za uwagę oraz wspólną pracę i rozpoczyna się przerwa. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mają możliwość płynnego regulowania czasu pracy i odpoczynku, dzięki temu mają poczucie, że są poważnie traktowani, a ich włożony wysiłek zostaje doceniony, a pomysły zrealizowane. Dzięki takiemu rozwiązaniu wspieramy system edukacji oparty na zaufaniu i partnerstwie, a nie nakazie i egzekwowaniu pracy.