Two of our high school students: Maya & Bartosz took part in the Olympiad on Africa. We keep the fingers crossed! 🎯 African Olympiad takes pride in promoting educational excellence. 🥌Creativity. 🥌 It boosts the creative potentials of learners to enhance problem solving. 🎯Why is it important to actively participate in the Olympiad?
26 sty 2024
Cele edukacyjne:
„Kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych oraz rozwijanie postaw tolerancji i eliminowania postaw ksenofobicznych
Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez uczniów biorących udział w Olimpiadzie Znajomości Afryki należą: większa świadomość istnienia innych kultur (języków, zwyczajów, tradycji i systemu przekonań), otwartość, tolerancja, poszanowanie różnic kulturowych oraz wyrozumiałość i elastyczność. Uczniowie uzyskają świadomość wartości swojej własnej kultury, jej oddziaływania na inne kultury, a jednocześnie uczą się doceniać różnorodność kulturową oraz staną się bardziej otwarci i zainteresowani różnorodnością.”