Zajęcia basenowe

Zajęcia odbywają się w J&J Sports Center przy ulicy Winnickiej 40, 30-394 Kraków. Zapewniony jest bus, który przywozi uczniów na miejsce oraz zabiera z powrotem do szkoły. Dzieci przebywają pod opieką instruktora. Istnieje podział na dwie lub trzy grupy w zależności od prezentowanych umiejętności.