Szachy podstawowe

Uczniowie rozwijają zdolność logicznego i przestrzennego myślenia, ćwiczą pamięć, koncentrację, kształtują koordynację wzrokową i słuchową oraz uczą się samodzielnego myślenia. Dodatkowo jest to dla nich bardzo dobra zabawa.