Matcraft – matematyka połączona z Minecraft

Na warsztatach dzieci rozwiązują zadania matematyczne, które sukcesywnie prowadzą do określonego na początku zajęć celu. Każda lekcja poświęcona jest jednemu zagadnieniu: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, liczby parzyste-nieparzyste, figury geometryczne itp. Oprócz zadań bezpośrednio związanych z grą Instruktor zadaje różnorodne pytania, by dzieci oderwały też wzrok od ekranu komputera. Warsztaty dedykowane są dla uczniów klas 1 oraz 2.