Stypendium

Jeżeli szczególnie zależy Ci na zapewnieniu najlepszej przyszłości dla Twojego dziecka, bo widzisz, jakie jest uzdolnione i czujesz, że może zostać kimś naprawdę wielkim, a obawiasz się, że nie będzie Cię stać na opłacenie kosztów nauki w Open Future, nadal masz szansę!

9281116354_f698c92834

Złóż aplikację do naszego Programu Stypendialnego
i ubiegaj się o dofinansowanie kształcenia swojego dziecka

Stypendium przyznawane jest w formie rabatu na czesne na okres jednego roku szkolnego, na mocy umowy o kształcenie i nie przysługuje w formie gotówkowej. Co roku istnieje możliwość złożenia wniosku o stypendium, jednak złożenie takiego wniosku nie jest gwarancją otrzymania stypendium. W przypadku ubiegania się o stypendium pokrywające całkowite koszty czesnego, dochód na osobę netto w rodzinie w poprzedzającym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 1500 zł.