Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

W związku z reformą oświaty, Niepubliczne Dwujęzyczne Gimnazjum Open Future International School nie prowadzi rekrutacji na rok szkolny 2017/2018. Nabór do istniejących już klas (pierwszej i drugiej) trwa przez cały rok do wyczerpania miejsc w klasie. Klasy liczą maksymalnie 18 osób.

Aby zapisać dziecko, prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego.

O przyjęciu decyduje:

 • kolejność zgłoszeń;
 • wynik egzaminu końcowego w szkole podstawowej;
 • średnia ze świadectwa z klasy VI;
 • podpisanie przez rodziców umowy o kształceniu dziecka w gimnazjum;
 • uregulowanie opłaty rekrutacyjnej oraz wpłata wpisowego (po podpisaniu umowy);
 • zaakceptowanie przez rodziców misji szkoły oraz systemu nauczania IBO;
 • złożenie wymaganego kompletu dokumentów:
  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, wyniku testu kompetencji, podanie i zdjęcia.

W niektórych przypadkach zastrzegamy przyjęcie dziecka po rozmowie z psychologiem i dyrektorem szkoły.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 150 zł

Opłata wpisowa: 1500 zł

Opłata administracyjna: 150 zł

Jest to wpłata jednorazowa na cały okres nauki w gimnazjum.

Opłata wpisowa jest płatna po podpisaniu umowy i jest warunkiem przyjęcia dziecka do gimnazjum.

CZESNE: 10800 zł – opłata za cały rok szkolny.

Czesne obejmuje:

 • dwujęzyczne  nauczanie zgodne z metodyką IBO oraz polską podstawą programową;
 • wyposażenie w materiały pomocnicze do nauki dostępne w szkole.

Ponadto w gimnazjum Open Future uczniowie moga liczyć na:

 • ciekawą oraz przyjazną metodykę nauczania;
 • współpracę ze szkołami IBO w Polsce i na świecie;
 • możliwość nauki języka angielskiego w najbardziej naturalny sposób (część przedmiotów jest wykładana po angielsku);
 • nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • integracyjne wyjazdy krajowe i zagraniczne;
 • partnerskie podejście do ucznia;
 • kameralne niewielkie klasy (do 18 osób).

Wyżywienie jest płatne dodatkowo.

ZNIŻKI dla rodzeństwa -10% na każde kolejne dziecko w Open Future

Prowadzimy obecnie nabór do I klas szkoły podstawowej oraz przedszkola i zerówki – zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.