Czy zajęcia z informatyki to tylko praca z komputerem?
14 mar. 2020
Czy zajęcia z informatyki to tylko praca z komputerem?

Czy IT to tylko praca z komputerem? 🤔 Informatyka to przedmiot, który pozwala uczyć się przetwarzać informacje na wielu polach. Poza pracą z komputerami 💻, uczniowie nabywają umiejętności związane z bezpiecznym oraz racjonalnym korzystaniem z Internetu. Uważamy, że w obecnych czasach, kiedy technologia jest nieodłącznym elementem naszego życia nauka wnioskowania, porównywania oraz bezpiecznego wyszukiwania informacji będzie ogromnym kapitałem dla naszych uczniów, dlatego w klasach 6 i 7 zrealizowane zostały zajęcia w ramach programu „Asy Internetu” koordynowanego przez firmę Google‼️

http://credit-n.ru/calc.html